Maa Durga Mahishasurmardani Central Javanese Period

Maa Durga Mahishasurmardani Central Javanese Period

Almost 1100 years old sculpture, Mahishasurmardani: Maa Durga slaying the Buffalo Demon. Location: Java, Indonesia. Central Javanese Period Source: Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery


Posted: 30 Aug 2019